Kompostering

Deltagerne i kompostering er en broget skare af mikroorganismer som vi ikke kan se med det blotte øje, bakterier, svampe, bænkebidere, tusindben, snegle, biller og ikke mindst kompost- og regnorme.

Regnorme trives i jorden hvor de kan lave faste lange dybe gange. Skovbundens blade trækkes ned i jorden og spises af regnorme, så der altid kun er et tyndt lag blade på jorden

Kompostorm trives over jorden i organisk materiale

Derfor er de så velegnede i kompostbeholderen og kompostbunken. 

Kompostorme elsker fugtig kompostmateriale

Ormene kan først spise dit grønne affald når det er forbehandlet af mikroorganismer og det skal være godt vådt. Både orm og mikroorganismer skal have det fugtigt for at trives.

Hvis dit affald er tørt sker der ingen nedbrydning, og kompostormene forlader beholderen for at finde mad.

Om du skal tilføre vand afhænger helt af hvilken slags materiale du har til din kompost. Køkkenaffald har et relativt højt væske indhold og vil ofte kunne klare sig fint uden ekstra vand.

Har du mange tørre staudetoppe, så vil ekstra kvælstof fra fx dyrehold være godt for at øge hastigheden på den mikrobiologiske nedbrydning. Urin er en fremragende kvælstofbidrager. Så natpotten må gerne tømmes ud i komposten.  Har du raske drenge, så lad dem bare tisse om kap i komposten.

Selv med kompostorme er kompostering en langsommelig proces 

Især hvis den går i stå som følge af udtørring. I bedste fald skal du regne med 3 måneder, men det kan også tage over et år. Den hurtigste kompostering sker ved varmkompostering.

Det afhænger helt af dit materiale, temperatur, mikroliv og orm. Hvis du har en åben beholder eller kompostbunke i haven, så dæk gerne med et tæppe. Derved holdes overfladen fugtig og ormene kan arbejde uforstyrret af sollys.

Jo mere kvælstof der er i materialet desto hurtigere går det. Kvælstoffet frigives igen når komposten bliver brugt og nedbrydningen af materialet fuldendes. Kompost er en langtidsvirkende gødning der frigives over lang tid.

Der er mange måder at kompostere på!

Du bestemmer selv hvilken der er rigtig for dig, afhængigt af hvad du har af behov, plads og materialer.

Tid til rådighed og interesse er nok også afgørende for hvilken komposteringsmåde du benytter.

Grene er godt organisk materiale  - det er bare meget længere om at bliver nedbrudt og omsat til kompost.

Grene med visne blade