Kompostorme

Hverken kompostorme eller genbrug er en ny opfindelse. Kompostering er et af tandhjulene i naturens kredsløb. Organiske materiale som blade, visne blade, døde planter, træer, dyr …og mennesker genanvendes. Ved kompostering omdannes organiske materialer til humus med næringsstoffer som planter kan optage.

Kompostorme deltager i komposteringsprocessen sammen med mikroorganismer. Efter turen igennem kompostormene er næringsstofferne let tilgængelige for planternes rødder. Samtidigt har kompostens tur igennem kompostormenes tarmsystem en positiv effekt på planters vækst efterfølgende. Ligesom forsøg har vist at ormekompost har en hæmmende effekt på skadelige rodsvampe. Så der er store fordele ved at sikre en bestand af kompost orme i ens kompostbeholder eller kompostbunke.

Hvad spiser kompostorme?

Køkkenaffald, haveaffald, husdyrgødning, savsmuld, pap og alt andet der er organisk. Kompostorme kan med deres munde raspe blødt materiale, men tænder har de ikke. Det er derfor afgørende at mikroorganismer har bearbejdet materialet så det er delvist nedbrudt.

Kompostens pH og fugtighed er vigtig for kompostorme

Det er ligeledes vigtigt at sikre at materialet er godt fugtigt, idet kompostormene og mikroorganismerne ikke trives hvor der er for tørt. Ofte anføres optimal pH for kompostorme til 6-7. Kompostorme kan dog tilpasse sig et lavere pH niveau over tid og kompost er ofte til den sure side. Det vil dog aldrig skade at tilføre knuste æggeskaller eller en håndfuld havekalk fra tid til anden.

Formering

Ormene er tvekønnede, ved parringen udveksler de sæd og kan efterfølgende begge lægge æg. Hvis der er få orme og rigeligt med mad så vil de lægge flere æg. Hvis der er mange orme på et lille område, hvor maden er begrænset vil de skrumpe i størrelse og kun lægge meget få æg. Sådan har de en naturlig tilpasning til deres omgivelser.

Overvintring af kompostorme

Kompostorme tåler ikke frost, de kan dog i kortere tid klare at være omgivet af frossen kompost. Kompostormene vil når vinteren sætter ind søge ned ad til frostfri dybde hvis det er muligt. Oftest vil frosten i komposten kun være overfladisk og ormene vil i foråret atter søge op og arbejde videre. Kompostormenes kokoner (æg) tåler frost og vil klække i foråret når temperaturen atter stiger.

Læs mere om hvordan du får dine kompostorme til at trives