Unboxing – Hvad skal du forvente når du åbner pakken

Når du hælder dem ud af posen vil de ligge helt stille. Det er for at fjender såsom fugle, ikke så let skal få øje på dem. I løbet af et minut eller 2 vil de have trukket sig ned under overfladen, væk fra lys som de ikke bryder sig om. De gør det ganske stille, det er ikke tegn på sløvhed, men derimod skarpsindighed. Den der lever stille – overlever.

Hvis det er koldt (5-10 grader) er de ikke så livlige, men de skal stadig bevæge sig ned i komposten. De dør faktisk først hvis de virkelig bundfryser, altså når komposten har været frossen i længere tid. Så fordi pakken står et par timer ved let frost sker der ikke noget. Ormene vil samle sig det varmeste sted i posen.

Forberedelse af komposten

Sørg for at der mindst er 20 cm kompost i bunden af beholderen, der skal være noget at gå i gang med for ormene.

Hold din kompost fugtig

Ormene kan først spise dit grønne affald når det er forbehandlet af mikroorganismer og det skal være godt vådt. Både orm og mikroorganismer skal have det fugtigt for at trives. Hvis dit affald er tørt sker der ingen nedbrydning, og kompostormene forlader beholderen. Man kan ikke være sikker på at de kommer tilbage, selvom man efterfølgende vander. Som regel kan man dog finde nogen af dem i nærheden eller under beholderen.

Kompostorme spiser gerne både køkken- og haveaffald

Jo mere fintdelt det er desto hurtigere sker komposteringsprocessen. Du kan putte al madaffald i kompostbeholderen. Citrusfrugter er meget syreholdige og bør derfor findeles og fordeles i beholderen. Derved vil de fint kunne bearbejdes af mikroorganismer og kompostorme, måske tager det lidt længere tid. Men ingen grund til at undlade at kompostere den del. Læs mere om kompostorme her.

Kød og kogte grøntsager

For mange år siden blev der lavet en kommunal kompostvejledning hvor der stod at kød og kogte grøntsager tiltrækker rotter. Den er så blevet kopieret og gentaget umådelig mange gange. Jeg vil gå så langt som til at sige at kød bør i en lukket og rottesikker beholder. De kogte grøntsager tiltrækker ikke rotter mere end den nedfaldsfrugt der ligger i haven. Kogte grøntsager vil i løbet af meget få dage være omsat af mikroorganismer og kompostorme da deres konsistents gør dem let spiselige. Så brug din sunde fornuft når du vælger hvad du vil putte i DIN beholder eller bunke.

Jeg har fra tid til anden rotter i min udendørs bunke med hestemøg. Der er ingen grøntsager i den, det intet spiseligt udover selve møget, ingen tabte foderkerner. Rotter behøver ikke en særlig diæt for at tage ophold.

Det handler i virkeligheden om at bunken eller kompostbeholderen kan udgøre et let skjul for rotter der er nemt at bygge rede i. Som rottefænger ser man efter steder rotterne let kan skjule sig og her er en kompostbunke en mulighed, det kommer vi ikke udenom. Men hvor vil vi helst have en rotte søger hen? i komposten eller i kælderen?

Kompostering er en langsommelig proces

Især hvis den går i stå som følge af udtørring. I bedste fald skal du regne med 3 måneder, men det kan også tage over et år. Det afhænger helt af dit materiale, temperatur, mikroliv og orm.

Jo mere findelt dit materiale er desto hurtigere går nedbrydningen.

Hvis du har en åben beholder eller kompostbunke i haven, så dæk gerne med et tæppe. Derved holdes overfladen fugtig og ormene kan arbejde uforstyrret af sollys.

Grene hører ikke til i kompostbeholderen, med mindre de er klippet til flis. De vil være lang tid om at blive til kompost, og vil derfor være til besvær når resten af komposten er klar til brug.